Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na ich używanie , zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku braku zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Bezpieczeństwo środków zaangażowanych w fundusze

OPTI Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna jest podmiotem nadzorowanym przez Komisję Nadzoru Finansowego na podstawie zezwolenia z dnia 26.08.2014r. na wykonywanie przez OPTI TFI działalności polegającej  na tworzeniu funduszy inwestycyjnych lub funduszy zagranicznych i zarządzaniu nimi, w tym na pośrednictwie w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa, reprezentowaniu ich wobec osób trzecich oraz zarządzaniu zbiorczym portfelem papierów wartościowych.

Link do decyzji KNF.

Oprócz kontroli zgodności z prawem sprawowanej przez KNF, środki zgromadzone w funduszach zarządzanych przez OPTI TFI są zdeponowane w banku depozytariuszu a prawidłowość prowadzenia ksiąg rachunkowych funduszy jest weryfikowana przez biegłego rewidenta.