Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na ich używanie , zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku braku zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Dokumenty Korporacyjne

Informacja o stosowaniu Zasad Ładu Korporacyjnego przez OPTI TFI S.A.

OPTI TFI S.A. informuje, że na podstawie Uchwały Zarządu stosuje, z zastrzeżeniem zdań następnych, zbiór zasad ładu korporacyjnego określony w „Zasadach Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych”, wydanym przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 22 lipca 2014 r.

OPTI TFI S.A. informuje, iż zgodnie z zasadą proporcjonalności, ze względu na skalę działalności, nie będzie w pełni stosowało zasady zawartej w § 25.1 w zakresie częstotliwości posiedzeń organu nadzorującego. OPTI TFI S.A. deklaruje, że posiedzenia będą odbywać się w zależności od potrzeb, nie rzadziej jednak niż cztery razy w roku.

Pełen tekst zbioru zasad ładu korporacyjnego jest dostępny publicznie na stronie internetowej Komisji Nadzoru Finansowego w sekcji poświęconej Zasadom Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych pod następującym linkiem.

Ocena stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego

 

Inne dokumenty

Struktura organizacyjna OPTI TFI.

Polityka informacyjna w OPTI TFI.

Sprawozdanie z realizacji polityki zaangażowania

Informacje wymagane Rozporządzeniem SFDR

 

Podmiotem uprawnionym w rozumieniu ustawy o pozasądowym rozpatrywaniu sporów konsumenckich, właściwym dla OPTI TFI SA do pozasądowego rozpatrywania sporów, jest Rzecznik Finansowy, którego adres strony internetowej jest następujący: www.rf.gov.pl.

Procedura składania reklamacji w OPTI TFI.